Hem ArtiklarKrönika Gästkrönika: Vad är ett spel, egentligen?

Gästkrönika: Vad är ett spel, egentligen?

av (Gästskribent)

Om jag ber dig skriva en lista med spel, vilka spel skriver du ner? Säkert ett gäng datorspel och några brädspel. Kanske skriver du också ner hasardspel. Varför inte några olympiska spel eller ska det enbart räknas till sport? Skriver du ner kurragömma eller är det enbart en lek?


Vad som ska ingå i definitionen av spel kan vid en första anblick kännas simpelt; det är så lätt att ge självklara exempel, men låt oss dyka ner ordentligt och tänka till. Var går gränsen för vad som är att räkna som ett spel? Ni har säker också som barn sysslat med den märkliga aktiviteten att följa en regndroppe nedför en glasruta. Skulle vi vara beredda att kalla något så meningslöst, helt utan regler, utan vinst och ingen interaktion för spel? De flesta skulle nog hävda att det krävs mer för att det ska få tillhöra begreppet spel och skulle därför behöva sätta upp ramar som utesluter följa regndroppe-aktiviteten. 

Låt oss granska definitionen enligt Nationalencyklopedin (NE)

”Benämning på tidsfördriv, vanligen i tävlingsform, för en eller flera personer, utövade efter vissa regler och vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvisita.”

Här beskrivs spel som ett tidsfördriv. Redan där blir det problematiskt. Hur står sig den beskrivningen i förhållande till militära krigsspel eller för den delen alla spel skapade i inlärningssyfte, exempelvis det fantastiska spelet Svea Rike. För att inte tala om hur skevt tidsfördriv blir som beskrivning när vi idag allt mer ser hur spelandet kan vara någons faktiska arbete (streamers, e-sport mm) .

Vi fortsätter med Wiktionarys definition:

”Tävling eller lek i underhållningssyfte med förutbestämda regler involverande en eller flera personer och syfte att utse en vinnare eller ge en eller flera deltagare en del av en vinst”

Jag vill här använda exemplet leken kurragömma. Leken är i underhållningssyfte, har förutbestämda regler och lekens vinnare är den som hittas sist. Är vi beredda att kategorisera kurragömma som lika mycket ett spel som brädspelens fanbärare, Monopol? (Eller vad säger Tärningspodden om saken, är kurragömma ett bättre eller sämre spel än Monopol?

Vidare till sport, i både NE:s och Wiktionarys definition skulle i princip alla sporter kunna anses vara spel. Givetvis överlappar spel och sport som begrepp (schack är nog ett av de tydligaste exemplen på detta), men jag är tveksam till om en kulstötare skulle kalla sin aktivitet för ett spel. Debatten kring huruvida e-sport verkligen ska kunna anses vara en sport eller inte bottnar i denna diskussion kring definitionen av begreppen sport och spel. Begreppet sport lider egentligen av samma problematik i förhållande till lek och idrott. Kanske kunde sport särskiljas från spel genom att ta med fysisk aktivitet som en definition, men det skulle därmed utesluta både schack och frågesport. Ställ gärna frågan: vad är skillnaden mellan sport och spel, gärna nästa släktträff eller i fikarummet på jobbet. Diskussionen brukar bli spännande att följa.

Det finns de som påstår att försöken att definiera spel är meningslösa, enbart riskerar att begränsa oss och skapar onödiga ytor för konflikt. Jag håller med om riskerna, men jag är av åsikten att vi måste definiera sådant vi tänker göra ett påstående om. Så länge inga åsikter kommer yttras utan det enbart handlar om viljan att spela spel, ja då finns det ingen poäng i att definiera spel. Att jag i min första krönika hos Nördliv ville prata om definitionen av spel är för att jag framöver planerar skriva om, bland annat, gaming disorder och spel kopplat till inlärning. De texterna kommer innehålla påståenden och det är i sådana sammanhang som definitionen av spel blir viktig. Det är inte helt ovanligt att det uppstår begreppsförvirring kring begreppet spel. Särskilt när media får nys om forskningsrapporter eller uttalanden som beskriver spelens negativa effekter.

Att definitionen av spel inte är självklar har varit känt länge. Det har till och med blivit lite av en meme med definitionsgeneratorn gamedefinitions.com. Varje gång du laddar upp sidan får du en definition av spel. Är du inte beredd att hålla med om definitionen klickar du på I disagree tills du kanske lyckas generera fram en definition du kan gå med på. 

Jag har en utmaning till läsaren, generera fram en definition från generatorn (eller ge dig på att formulera en själv) och skriv den som en kommentar. Jag och de som vill kommer göra vad vi kan för att kritisera den definition du valt.

Avslutningsvis kommer vi nog aldrig få en komplett och fullständig definition av spel, det är inte heller önskvärt. Men i sammanhang där det görs försök till påståenden om spel är en definition av spel, i det sammanhanget, nödvändigt.

Om du är intresserad av att läsa vidare om detta ämne rekommenderar jag The Game Definition Game: A Review av Jaakko Stenros.

Skrivet av Johannes van der Wijk – Gästskribent.

Du kanske också gillar

Lämna en kommentar