Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 220 – ”En okulär inspektion!” feat. Robin från Kontrollbehov