Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 136 – ”Flamboyant och fantastisk…patchning?!”