Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 135 – ”Inhumans är rent ut sagt inhumant!”