Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 110 – ”Vi slår musen bestämt i bordet!” med Nördliv tillskotten @Ependyma_Louise och @Erik_Hoeglund