Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 86 – ”Vem vill inte hyra en get!?” med @Ependyma_Louise