Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 82 – ”Carl’s Confessions”