Hem Nördlivs Podcast Avsnitt “Nördlivs Avsnitt 167 – ”Flying Pigs in Hell!”