Hem Nördlivs Podcast Avsnitt Nördlivs Avsnitt 107 – ”Som att fylla livets pauser med Renegade val…” med @Erik_Hoeglund